FJÖLNIR
OM OSS KALENDER GALLERI KONTAKT
Föreläsningar, pluggfika, pubrundor och pubquiz. Historiskt. Vi är Fjölnir! Fjölnir är en anrik studentförening för alla studenter som läser kurser kopplade till institutionen för Arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Vår förening ämnar dra den gamle dryckesbrodern ur glömskans mjödkar och åter sätta honom i högsätet i Uppsala. Där får han sitta, visserligen en smula fuktig, och besanna Havamals visdomsord. Fänaden dö, fränder dö Själv dör du likaledes Men ett vet jag som aldrig dör Minnet av den döde.
Idag arrangerar Fjölnir aktiviteter för sina medlemmar på ett rullande schema så som föreläsningar och symposium med post-seminarier, pubaktiviteter och pluggfika. Dessutom arrangerar vi blot två gånger om året som är föreningens stora årliga fester till föreningens namne, kung Fjölnirs ära Medlemskap per år, 50kr.
Fjölnir var en av de första Uppsalakungarna, son till Yngve, Frej och sonson till Njord som efter Odin styrde Sverige. Fjölnir var en god kung, han var mäktig, fredsäll och hade lycka med äringen. I Leire i Danmark fann han sin död. Vid en julfest hos kung Frode dracks kraftigt, och då Fjölnir tog en nattlig promenad för sig själv råkade han gå igenom fel dörr, hamna i ett mjödkar och på så sätt försvinna ur historien.
Fjölnirs död var ej unik, även kung Hunding valde att dö mjödkarsdöden
Några ord om Fjölnirs tillblivelse - ur medlemstidningen för arkeologiska föreningen Fjölnir, Uppsala. Årg.1 Häfte 1 1982. Planen att starta en arkeologisk förening i Uppsala växte fram under 1980 det ett antal studerande på institutionen började diskutera saken. Vad denna, i början mycket sporadiska och lösa diskussionen egentligen föranleddes av är svårt att så här i efterhand peka på. Kanske startade den utav det allmänna kärva ekonomiska läget gjort att institutionens normala seminarieverksamhet kraftigt skurits ner. Hur som helst, kontaktmöjligheterna mellan arkeologistuderande i Uppsala hade blivit små och få. Förutom det här, diskuterades ofta under denna tid även det att studenterna från de olika kurserna gavs få eller inga tillfällen att lära känna varandra. På högre nivåer som för C-kursare och doktorander har detta varit ett problem även inom kursgruppen, mest beroende på att inga egentliga kurser finns med i denna utbildning. Det fanns alltså - så upplevde vi det i alla händelser - ett behov av att kunna göra något tillsammans, lära känna ansikten, namn, helt enkelt förena medlemmarna i seminariet på något sätt. Planerna på en förening konkretiserades under våren 1981, då ryktet om dessa diskussioner spridit sig och mötts av mycket positiva reaktioner från andra studerande. Man kan utan tvekan säga att det fanns en uttalad vilja att starta något… en förening. En grupp av institutionens studerande beslöt därför att tidigt på höstterminen 1981 sammankalla ett stormöte, där en förening kunde diskuteras. En kallelse sändes ut till samtliga A-, B-, C-kursare och doktorander. Detta stormöte, som hölls i oktober, beslöt på stående fot att föreningen skulle bildas och med acklamation antogs föreningsnamnet Fjölnir. En ungefärlig skiss till hur föreningen skulle se ut arbetades fram redan detta första möte. Kommittéer med skilda uppgifter tillsattes och deras arbete diskuterade under följande två möten som hölls under hösten. De färdiga förslagen till Fjölnirs verksamhet som blev resultatet av kommittéernas möda.
VEM OCH VAD ÄR FJÖLNIR?
Föreläsningar
Pluggfika
Pubaktiviteter
Jakob Andersson - Materialitet och minne: En databas över främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål 3000-300 fvt Jakob Andersson talar om Materialitet och minne: En databas över främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål 3000-300 fvt. Abstract: Människor har sedan urminnes tider sökt föreviga sin existens med hjälp av olika permanenta material och medier. I forna Mesopotamien fann detta ett uttryck i föremål offrade till gudar och tempel. Med hjälp av sådana föremål sökte kvinnor och män i de tidiga urbana kulturerna i dagens Irak och Syrien etablera en varaktig kontakt med det gudomliga och i deras inskrifter framhävs också sociala band mellan familjemedlemmar och individer. Föremålen i sig själva vittnar om handelsnätverk tillgängliga för slutkonsumenterna i Mesopotamien. Ett nytt projekt i Uppsala avser samla och behandla alla kända inskrifter beställda av privatpersoner. Inskrifter och föremål presenteras här översiktligt och en rad infallsvinklar för analyser behandlas. Det kommer finnas dryck till försäljning och vi bjuder på snacks under det traditionsenliga postseminariet. För att vara med på våra aktiviteter så ska man vara medlem och ni som inte är medlemmar kan betala medlemsavgiften på plats (50kr) och då är ni det till februari 2018.
Har du en tenta på g och är livrädd eller vill du bara plugga tillsammans med andra? Kom till Fjölnirs pluggfika! Vi står för fika, du står för litteratur och att trycka in kunskapen i ditt huvud. Om inte annat anges hålls pluggfikat i Lilla GIS Nästa chans till pluggfika:
Pubquiz 25/4 Nu är det äntligen dags för ett pubquiz med den nya styrelsen. Vi kommer befinna oss på V-dala nation i det röda rummet. Vi har rummet från 18:00 - 21:30 men det betyder inte att kvällen behöver sluta då. Först finns det tid för att äta middag, och vi påbörjar själva quizzet när folk har ätit upp. Det finns möjlighet att betala medlemsskapet på plats, 50 kr om ni inte redan har gjort det! Ta med de bra svaren så syns vi på V-dala!
Fjölnir proppar ditt huvud fullt med information under medlemsföreläsningar. Du proppar ditt egna huvud fullt under pluggfikat, Fjölnir proppar din mage full med fika. Du blir eventuellt proppfull på puprundorna och kanske vinner du ära och gunst vid ett pubquiz. Här nedan kan du läsa om uppkommande evenemang. KALENDER
GALLERI
Här i galleriet kan du se ett urval av bilder från några av våra aktiviteter. Besök oss på Facebook för att titta på fler!

Submitting Form...

There was an error with your submission. Please try again.

Tacka för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort.
Fjölnir styrelse 2018 Ordförande: Henric Gravander Vice ordförande: Ronja Samuelsson Kassör: Erik Nygren-Wåhlin Pubmästare: Amanda Rimmer Ledamöter: Ellen Ivarson Tobias Krönström Jessica-Therese Magnusson Johanna Olsson Mattias Ottenbäck
Vill du veta mer om vad vi gör? Vill du bli medlem? Har du en fråga? Skicka oss ett meddelande!
KONTAKT
Föreläsningar, pluggfika, pubrundor och pubquiz. Historiskt. Vi är Fjölnir! Fjölnir är en anrik studentförening för alla studenter som läser kurser kopplade till institutionen för Arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Vår förening ämnar dra den gamle dryckesbrodern ur glömskans mjödkar och åter sätta honom i högsätet i Uppsala. Där får han sitta, visserligen en smula fuktig, och besanna Havamals visdomsord. Fänaden dö, fränder dö Själv dör du likaledes Men ett vet jag som aldrig dör Minnet av den döde.
Idag arrangerar Fjölnir aktiviteter för sina medlemmar på ett rullande schema så som föreläsningar och symposium med post-seminarier, pubaktiviteter och pluggfika. Dessutom arrangerar vi blot två gånger om året som är föreningens stora årliga fester till föreningens namne, kung Fjölnirs ära Medlemskap per år, 50kr.
Fjölnir var en av de första Uppsalakungarna, son till Yngve, Frej och sonson till Njord som efter Odin styrde Sverige. Fjölnir var en god kung, han var mäktig, fredsäll och hade lycka med äringen. I Leire i Danmark fann han sin död. Vid en julfest hos kung Frode dracks kraftigt, och då Fjölnir tog en nattlig promenad för sig själv råkade han gå igenom fel dörr, hamna i ett mjödkar och på så sätt försvinna ur historien.
Fjölnirs död var ej unik, även kung Hunding valde att dö mjödkarsdöden Några ord om Fjölnirs tillblivelse - ur medlemstidningen för arkeologiska föreningen Fjölnir, Uppsala. Årg.1 Häfte 1 1982. Planen att starta en arkeologisk förening i Uppsala växte fram under 1980 det ett antal studerande på institutionen började diskutera saken. Vad denna, i början mycket sporadiska och lösa diskussionen egentligen föranleddes av är svårt att så här i efterhand peka på. Kanske startade den utav det allmänna kärva ekonomiska läget gjort att institutionens normala seminarieverksamhet kraftigt skurits ner. Hur som helst, kontaktmöjligheterna mellan arkeologistuderande i Uppsala hade blivit små och få. Förutom det här, diskuterades ofta under denna tid även det att studenterna från de olika kurserna gavs få eller inga tillfällen att lära känna varandra. På högre nivåer som för C-kursare och doktorander har detta varit ett problem även inom kursgruppen, mest beroende på att inga egentliga kurser finns med i denna utbildning. Det fanns alltså - så upplevde vi det i alla händelser - ett behov av att kunna göra något tillsammans, lära känna ansikten, namn, helt enkelt förena medlemmarna i seminariet på något sätt. Planerna på en förening konkretiserades under våren 1981, då ryktet om dessa diskussioner spridit sig och mötts av mycket positiva reaktioner från andra studerande. Man kan utan tvekan säga att det fanns en uttalad vilja att starta något… en förening. En grupp av institutionens studerande beslöt därför att tidigt på höstterminen 1981 sammankalla ett stormöte, där en förening kunde diskuteras. En kallelse sändes ut till samtliga A-, B-, C-kursare och doktorander. Detta stormöte, som hölls i oktober, beslöt på stående fot att föreningen skulle bildas och med acklamation antogs föreningsnamnet Fjölnir. En ungefärlig skiss till hur föreningen skulle se ut arbetades fram redan detta första möte. Kommittéer med skilda uppgifter tillsattes och deras arbete diskuterade under följande två möten som hölls under hösten. De färdiga förslagen till Fjölnirs verksamhet som blev resultatet av kommittéernas möda. VEM OCH VAD ÄR FJÖLNIR?
Föreläsningar
Pluggfika
Pubaktiviteter
Jakob Andersson - Materialitet och minne: En databas över främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål 3000-300 fvt Jakob Andersson talar om Materialitet och minne: En databas över främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål 3000-300 fvt. Abstract: Människor har sedan urminnes tider sökt föreviga sin existens med hjälp av olika permanenta material och medier. I forna Mesopotamien fann detta ett uttryck i föremål offrade till gudar och tempel. Med hjälp av sådana föremål sökte kvinnor och män i de tidiga urbana kulturerna i dagens Irak och Syrien etablera en varaktig kontakt med det gudomliga och i deras inskrifter framhävs också sociala band mellan familjemedlemmar och individer. Föremålen i sig själva vittnar om handelsnätverk tillgängliga för slutkonsumenterna i Mesopotamien. Ett nytt projekt i Uppsala avser samla och behandla alla kända inskrifter beställda av privatpersoner. Inskrifter och föremål presenteras här översiktligt och en rad infallsvinklar för analyser behandlas. Det kommer finnas dryck till försäljning och vi bjuder på snacks under det traditionsenliga postseminariet. För att vara med på våra aktiviteter så ska man vara medlem och ni som inte är medlemmar kan betala medlemsavgiften på plats (50kr) och då är ni det till februari 2018.
Har du en tenta på g och är livrädd eller vill du bara plugga tillsammans med andra? Kom till Fjölnirs pluggfika! Vi står för fika, du står för litteratur och att trycka in kunskapen i ditt huvud. Om inte annat anges hålls pluggfikat i Lilla GIS Nästa chans till pluggfika:
Pubquiz 25/4 Nu är det äntligen dags för ett pubquiz med den nya styrelsen. Vi kommer befinna oss på V-dala nation i det röda rummet. Vi har rummet från 18:00 - 21:30 men det betyder inte att kvällen behöver sluta då. Först finns det tid för att äta middag, och vi påbörjar själva quizzet när folk har ätit upp. Det finns möjlighet att betala medlemsskapet på plats, 50 kr om ni inte redan har gjort det! Ta med de bra svaren så syns vi på V-dala!
Fjölnir proppar ditt huvud fullt med information under medlemsföreläsningar. Du proppar ditt egna huvud fullt under pluggfikat, Fjölnir proppar din mage full med fika. Du blir eventuellt proppfull på puprundorna och kanske vinner du ära och gunst vid ett pubquiz. Här nedan kan du läsa om uppkommande evenemang. KALENDER
GALLERI Här i galleriet kan du se ett urval av bilder från några av våra aktiviteter. Besök oss på Facebook för att titta på fler!
Tacka för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort.
Fjölnir styrelse 2018 Ordförande: Henric Gravander Vice ordförande: Ronja Samuelsson Kassör: Erik Nygren-Wåhlin Pubmästare: Amanda Rimmer Ledamöter: Ellen Ivarson Tobias Krönström Jessica-Therese Magnusson Johanna Olsson Mattias Ottenbäck Vill du veta mer om vad vi gör? Vill du bli medlem? Har du en fråga? Skicka oss ett meddelande! KONTAKT
FJÖLNIR